สินค้า

ท่อหดสำหรับเครื่องมือแพทย์

 

MTA - ท่อหดความร้อนกึ่งแข็ง สำหรับการแพทย์ ชนิด PVDF

MTA - ท่อหดความร้อนกึ่งแข็ง สำหรับการแพทย์ ชนิด PVDF

MT2 - ท่อหดความร้อนผนังบางพิเศษ สำหรับการแพทย์ ชนิด LDPE

MT2 - ท่อหดความร้อนผนังบางพิเศษ สำหรับการแพทย์ ชนิด LDPE

MTC - ท่อหดความร้อนแบบยืดหยุ่น สำหรับการแพทย์ ชนิด PVDF

MTC - ท่อหดความร้อนแบบยืดหยุ่น สำหรับการแพทย์ ชนิด PVDF

MTE - ท่อหดความร้อน สำหรับการแพทย์ ชนิด LDPE

MTE - ท่อหดความร้อน สำหรับการแพทย์ ชนิด LDPE

MTF - ท่อหดความร้อนชนิดยืดหยุ่นสูง สำหรับการแพทย์

MTF - ท่อหดความร้อนชนิดยืดหยุ่นสูง สำหรับการแพทย์