สินค้า

ชุดท่อหดความร้อน

บริษัท จี เอเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ชยวชาญด้านท่อหดด้วยความร้อนที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการผลิตท่อหดด้วยความร้อน แพ็คเกจท่อหดด้วยความร้อน ชุดท่อหดความร้อนประกอบด้วยท่อหดแบบใช้ความร้อนความยาว 2", 4", 6" พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม นอกจากนี้ยังสามารถปรับจำนวนท่อหดด้วยความร้อน ข้อกำหนด สี ความยาว และรูปแบบอุปกรณ์เสริมได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นจำนวน ข้อมูลจำเพาะ และข้อกำหนดของท่อหดด้วยความร้อน การออกแบบที่สะดวกและยืดหยุ่นของพื้นที่ประกอบที่แตกต่างกัน การวางอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน กล่องประกอบประเภทกล่องพกพาเคลื่อนย้ายได้ ใช้สำหรับต่อสายไฟ ต่อ ระบุ รักษาสิ่งแวดล้อม และการซ่อมแซมสายเคเบิลและด้านอื่น ๆ เป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยม

K1-101 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K1-101 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K1-102 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K1-102 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K1-201 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K1-201 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K1-301 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K1-301 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K2 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K2 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K4 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K4 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K5 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K5 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K6 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K6 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K7-101 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K7-101 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K7-201 - ชุดท่อหดทนความร้อน

K7-201 - ชุดท่อหดทนความร้อน

B2 - กล่องท่อหดทนความร้อนแบบม้วน

B2 - กล่องท่อหดทนความร้อนแบบม้วน

R2 - ชุดท่อหดแบบม้วนเก็บ

R2 - ชุดท่อหดแบบม้วนเก็บ

GR - ชุดท่อหดแบบม้วน

GR - ชุดท่อหดแบบม้วน

BLK2 - ท่อหดทนความร้อนแบบถุงซิป

BLK2 - ท่อหดทนความร้อนแบบถุงซิป