สินค้า

ท่อหดเย็น

 

DNC - ปลอกฉนวนยางซิลิโคนเย็น ชนิดผนังคู่

DNC - ปลอกฉนวนยางซิลิโคนเย็น ชนิดผนังคู่

ANC - ท่อหดเย็นยางซิลิโคน

ANC - ท่อหดเย็นยางซิลิโคน

GNC - ท่อหดเย็นยางซิลิโคน

GNC - ท่อหดเย็นยางซิลิโคน

NS7 - ท่อหดเย็นยางซิลิโคนสำหรับด้ามจับ

NS7 - ท่อหดเย็นยางซิลิโคนสำหรับด้ามจับ

NS8 - ท่อหดเย็นยางซิลิโคน ชนิดEPDM สำหรับด้ามจับ

NS8 - ท่อหดเย็นยางซิลิโคน ชนิดEPDM สำหรับด้ามจับ

EEC - ฝาปิดท้ายยางซิลิโคน ชนิด EPDM

EEC - ฝาปิดท้ายยางซิลิโคน ชนิด EPDM

ENC - ปลอกท่อหดเย็นยางซิลิโคน ชนิด EPDM

ENC - ปลอกท่อหดเย็นยางซิลิโคน ชนิด EPDM