เกี่ยวกับเรา

เปรียบเทียบสินค้า

จากตารางนี้ ท่านสามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง แบรนด์ G-APEX และแบรนด์อื่นๆ เช่น 3M, Raychem, Sumitube, DSG-Canusa, LG, Alpha, Techflex, FEDERAL MOGUL, INSUL TAB เป็นต้น

เป็นการเปรียบเทียบเบื้องต้น คุณสามารถคลิกที่รูปแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างผ่านเว็บไซต์ของเราได้

Cross Reference Number For G-APEX Heat Shrinkable Tubing
G-APEXRaychemSUMITUBEDSG-CanusaLG3MAlpha

G1

CGPE-105 C CPX 51 GSHS-1605  

G5

VERSAFIT V2 F32. F2Z CPX 876 GSHS-1625 CP-221 FIT221V

G5-CB

VERSAFIT V4 F34. F4Z DERAY ITW GSHS-1625T  

G5-135

RNF-100 A2. B2 CPX-100 GSHS-1635F FP-301 FIT221

G5-YG

DCPT 2:1 B2(YG) CPX 201 GSHS-1635F-YG GYS FIT260

G5135-3X

RNF-3000 B2(3X) CPX 300 GSHS-3635 SFTW-203 FIT321V

G5-R135

CRN. RT3 B8. D CHM-140 GSHS-1635S SR-350 FIT295

AIS

ATUM. DWP-125 W3B2. W3F2 CPA 300 GSHS-3635W EPS-300 FIT321

AIS-ES

ES-2000 SA2F SPLICEMELT125 GSHS-4635WS EPS-4000 FIT421
ACS200 RBK-ILS125     
ATM MWTM. SST-M SCD. SCM2 CFM PMWT MDT. IMCSN 
ASM-6X HRHT SCH CFHR   FIT621
AFF SATM  PLA   
ANF  IRRAX SCM2   IMCS 
ASM WCSM.SST  CFW/RHW PHWT ITCSN FIT700
ABS  W3D  GSHS-1625BS  
DR DR-25 R120 DERAY V25 DRET PSTH FIT601
HTK150 RT-375 K2 KYF190 GSHS-1650F MFP 
KYNAR RW-175. KYNAR K KY175 GSHS-1675 KYNAR FIT350
VITON VITON. RW200 FE3. KH200 VT220  VTN200 FIT650
FEP FEP FEP   FEP FIT400
PTFE TFE TFE CTFE250  TFE FIT500
MTA MT1000     
MT2/MTE MT2000     
MTC MT3000     
MTF MT-5000/MT5500     
TMS TMS-SCE     FIT-PRINT
CTMS TTMS     
HB1 LVIT   LG-BBLV  
HB2 BPTM SBI300 CBTM LG-BBHV BBI 
HB3 BBIT SBI350 CBTH LG-BBHT BBI 
AEC SSC. ESC  CCAP  ICEC. SKE FITCAP
AECM ES CAPS SA3 CAP SPLICEMELT CAP 125   
BOOT Molded parts     BOOTS
CRIMP DURASEAL/D406 SUMISEAL CRIMPSEAL II  MH-1814106 FITCRIMP
GAST-B CWT-900X STS    SLV
GAST-R(Rohs) CWT-900X STS    
GAST-DR(Rohs) B-155     
GAST-E SGRS     
FOSP SMOUV FSP-1 CFSP   
BSPET RAYFLEX PETM     
CSE     8420 
ANC     CNCST 
GNC     CSS 
WT100   CTSB-2  fit 
WT200     2228