แบบฟอร์มเปรียบเทียบสินค้า
ท่านสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ BRAND G-APEXและBRANDของบริษัทอื่นๆ อาทิ เช่น 3M, Raychem, Sumitube, DSG-Canusa, LG, Alpha เป็นต้นได้จากตารางเปรียบเทียบข้างต้น อีกทั้งยังสามารถ เลือกชมสินค้าแต่ละชนิด ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้


G-APEX<>

Raychem

SUMITUBE

DSG-Canusa

LG

3M

Alpha

G1 CGPE-105 C CPX 51 GSHS-1605    
G5 VERSAFIT V2 F32. F2Z CPX 876 GSHS-1625 CP-221 FIT221V
G5-CB VERSAFIT V4 F34. F4Z DERAY ITW GSHS-1625T    
G5-135 RNF-100 A2. B2 CPX-100 GSHS-1635F FP-301 FIT221
G5-YG DCPT 2:1 B2(YG) CPX 201 GSHS-1635F-YG GYS FIT260
G5135-3X RNF-3000 B2(3X) CPX 300 GSHS-3635 SFTW-203 FIT321V
G5-R135 CRN. RT3 B8. D CHM-140 GSHS-1635S SR-350 FIT295
AIS ATUM. DWP-125 W3B2. W3F2 CPA 300 GSHS-3635W EPS-300 FIT321
AIS-ES ES-2000 SA2F SPLICEMELT125 GSHS-4635WS EPS-4000 FIT421
AO2 AP2000 O2        
ATM MWTM. SST-M SCD. SCM2 CFM PMWT MDT. IMCSN  
ASM-6X HRHT SCH CFHR     FIT621
AFF SATM   PLA      
ASM WCSM. SST   CFW/RHW PHWT ITCSN FIT700
ABS   W3D   GSHS-1625BS    
DR DR-25 R120 DERAY V25 DRET PSTH FIT601
HTK150 RT-375 K2 KYF190 GSHS-1650F MFP  
KYNAR RW-175. KYNAR K KY175 GSHS-1675 KYNAR FIT350
VITON VITON. RW200 FE3. KH200 VT220   VTN200 FIT650
FEP FEP FEP     FEP FIT400
PTFE TFE TFE CTFE250   TFE FIT500
GAST-B CWT STS       SLV
GAST-RS B-155 STS        
CRIMP D-406 SUMISEAL CRIMPSEAL II   MH-1814106 FITCRIMP
HB1 LVIT     LG-BBLV    
HB2 BBTM SBI300 CBTM LG-BBHV BBI  
HB3 BBIT SBI350 CBTH LG-BBHT BBI  
AEC SSC. ESC   CCAP   ICEC. SKE FITCAP
AECM ES CAPS SA3 CAP SPLICEMELT CAP 125      
BOOT Molded parts         BOOTS
FOSP SMOUV FSP-1 CFSP      


G-APEX

Raychem

Techflex

FEDERAL MOGUL

INSUL TAB

 

  

BSPET RAYFLEX PETM Flexo PET PT PlUS  

 

 

BS1000   Flexo F6    

 

 

BS2000   F6 Woven Wrap    

 

 

BS3000     2420  

 

 

BS3000FR     2420F  

 

 

MTA MT1000     Xtra-Therm HS-814

 

 

MT2 MT2000     Xtra-Shield HS-714

 

 

MTC MT3000     Xtra-Therm HS-814

 

 

MTE MT5000     Xtra-Shield HS-714

 

 

MTF MTLWA