บริษัท จี เอเพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด - ทนหดทนความร้อนแบบมีกาว