นิทรรศการไต้หวันไลท์ติ้งอินเตอร์เทคโนโลยี
2014-11-09

ชื่อนิทรรศการ : นิทรรศการไต้หวันไลท์ติ้งอินเตอร์เทคโนโลยี

วันที่จัดการแสดง : 25-28 มีนาคม 2015

สถานที่ : Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall

ที่อยู่ : 11568 Nangang District, Taipei Economic and Trade Road on the 1st

เลขที่บูธ :

เว็บไซค์ : http://www.tils.com.tw/