TAITRONICS 2014 (40th Taipei International Electronics Show)
2014-11-06

 

ชื่อนิทรรศการ : TAITRONICS 2014 (40th Taipei International Electronics Show)

วันที่จัดแสดง : 6-9 ตุลาคม 2014

สถานที่ : TWTC Nangang Exhibition Hall

ที่อยู่ : No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei, Taiwan (R.O.C.)

เลขที่บูธ : K0406 & K0408

เว็บไซค์ : http://www.taitronics.tw/